Verbrand gazon

Het gras kan door verschillende oorzaken verbranden. Deze vier oorzaken worden hieronder toegelicht. Maar hoe weet u of u een verbrand gazon heeft? Een verbrand gazon vertoont grote gele plekken. Het vocht dat zich in de grassprieten bevindt, wordt door een van de oorzaken eraan onttrokken en kleurt daardoor geel.

Verbrandde gazons zijn in veel gevallen te herstellen door middel van het uitvoeren van gazononderhoud. Lees hier meer over de oorzaken en het herstellen van de verbrande plekken in uw gazon.

Oorzaken van verbrand gazon

  • Urine van katten of honden
  • Verkeerd gebruik kunstmest
  • Overbemesting
  • Contact met verdelgings- of schoonmaakmiddelen

Urine van katten of honden

In urine zitten zouten; uw huisdieren scheiden net als u en ik zouten uit tijdens het doen van een plasje. Wanneer uw huisdieren urineren op het gazon, dan kan dit leiden tot verbranding.

Zodra de zouten in de urine in contact komen met grassprietjes, onttrekken deze het vocht dat zich in de grassprieten bevindt. Het gras in uw gazon zal hierdoor verbranden en dus geel kleuren.

Aan de buitenrand van de aangetaste plek zal het gras juist sneller groeien en donkergroen kleuren. 

 

schade urine • Gras en Groen Graszoden
gebruik kunstmest • Gras en Groen Graszoden

Verkeerd gebruik kunstmest

Net als in urine zitten in kunstmest veel zouten. Deze zouten bevatten de hoofdelementen, zoals stikstof, fosfor en kalium die de voeding vormen van het gazon. Kunstmest is zo ontwikkeld dat het zeer snel oplost. Zolang de kunstmest droog bewaard wordt is er niets aan de hand.

Zodra de kunstmest echter in contact komt met vocht begint het op te lossen. Tijdens het oplossen begint het meer en meer vocht aan te trekken. Wanneer de kunstmest op dat moment ook in contact komt met grassprieten, onttrekt het vocht dat zich in het blad van de grasplant bevindt.

Overbemesting

Gazonmest kan, indien er teveel wordt gestrooid, leiden tot verbranding. Hoewel 100% organische meststoffen veel minder aggressief zijn als kunstmest komt het ook bij dit type bemesting voor.

Weeg de hoeveelheid gazonmest dan ook altijd nauwkeurig af. Zo voorkomt u verspilling, maar ook verbrandde plekken in uw gazon. Ben ook terughoudend met het bijvullen van uw mestwagen op het gazon. Knoeien kan ook leiden tot verbranding.

Gazons die overbemest zijn kleuren vaak een beetje oranje geel. Het ziet er in ieder geval anders uit dan een gazon dat last heeft van droogte.

overbemesting van het gazon • Gras en Groen Graszoden
verdelingsmiddelen op het gazon • Gras en Groen Graszoden

Contact met verdelgings- of schoonmaakmiddelen

Bent u op of rond het gazon in de weer geweest met verdelgingsmiddelen voor onkruiden? Of heeft u groene aanslag verwijderd met schoonmaakazijn

Gras is een kwetsbare plant en als het in aanraking komt met zuren of zouten verbrand het al snel. In veel schoonmaak- en verdelgingsmiddelen zitten deze stoffen. Het gras kleurt na contact plaatselijk geel. 

Verbranding gazon voorkomen

Zowel bij de urine als bij de kunstmest is water de oplossing. Wanneer u een kat of hond op het gazon ziet plassen, dient u direct veel water te geven. Door de urine uit te spoelen zal het geen verdere schade aan het gazon veroorzaken. Tips om verbranding door kunstmest te voorkomen:

  • Stop met het gebruik van kunstmest
  • Voordat u de kunstmest strooit over het gazon dient u het gazon te maaien. Dit zorgt voor een betere verdeling en bovendien verkleint het de kans dat kunstmest leidt tot verbranding.
  • Bemest nooit het gazon wanneer dit vochtig is. De mest die u verspreidt, lost direct op en voordat u de kans heeft om de sproeier aan te zetten is het kwaad al geschied.
  • Zet direct na het uitstrooien van kunstmest de sproeier aan. Blijf sproeien totdat de mest volledig is opgelost.
  • Gebruik nooit meer kunstmest of gazonkalk dan de aanbevolen hoeveelheid.

Verbrand gazon herstellen

In veel gevallen is een verbrand gazon eenvoudig te herstellen. Zeker wanneer het gazon slechts plaatselijk is aangetast. Bovendien blijkt regelmatig dat de wortels onaangetast zijn en vanzelf weer uitlopen.

Om het gras de kans te geven om te herstellen is vooral water nodig. Het uitspoelen van de schadelijke stoffen met (veel) water is dan voldoende. Verticuteer eventueel plaatselijk om het dode gras plaats te laten maken voor nieuwe grassprieten.

Herstelt het gazon niet? Kies er dan voor om bij te zaaien of zelfs plaatselijk opnieuw in te zaaien. Lees hier meer over bij tips voor bijzaaien.