Gazononderhoud

Het gazononderhoud is de meest tijdrovende klus van alle werkzaamheden in uw tuin. Wie met gepaste trots zijn gazon aan buren, vrienden en familie wil laten zien zal wekelijks zijn gazon moeten onderhouden. Voordat u begint met het uitvoeren van gazononderhoud is het belangrijk om wat basis kennis van het gazon op te doen. Met de basis kennis van het gras en de uitleg over het gazononderhoud wordt uw gras toch echt groener dan dat van uw buren!

Gazononderhoud begint reeds bij de aanleg

Om een dondergroen gazon te krijgen dient het gras een gezonde groei door te maken. Tijdens de aanleg van het gazon door middel van graszoden leggen dient u hier al rekening mee te houden. U kunt zoveel tijd besteden aan het gazononderhoud als u wilt, zonder een gezonde basis voor het gras zal dit nooit het resultaat opleveren dat u wenst.

Een gezonde basis legt u door te zorgen voor de basisvereisten die nodig zijn voor het gras om te groeien:

Bodemstructuur

Het gazon stelt eisen aan de bodemstructuur. De wortels van het gras moeten goed kunnen wortelen in de bodem en daarvoor is een bepaalde structuur nodig. Deze mag zeker niet te vast, schraal of vet zijn. Hele vaste en vette grond leiden tot problemen doordat de grond lang vochtig blijft en schrale grond zal juist enorm snel uitdrogen. Een gezonde bodem bestaat voor de helft uit vaste delen. De andere helft is deels lucht en deels water. De grondwerkzaamheden die worden uitgevoerd voordat Gras en Groen de graszoden bij u komt leggen, zijn gericht op het verbeteren van de bodemstructuur.

Licht

Net als alle planten, stelt ook het gras eisen aan de hoeveelheid licht die het krijgt. Er zijn grassen die een bepaalde mate van schaduw tolereren. Toch zal een gazon dat vol in de schaduw ligt nooit aan uw wensen voldoen. In feite heeft u drie keuze’s als het gaat om schaduw en het gazon:

Licht zure bodem

Gazongrassen groeien het beste op een licht zure bodem met een pH-waarde van 6. Bij de aanleg van het gazon dient u er dus voor te zorgen dat de bodem de juiste zuurtegraad krijgt. Gebruik een pH-bodemtest om te kijken wat de zuurtegraad is van de bodem van uw gazon. Afhankelijk van de uitslag kunt u kalk of bijvoorbeeld turf toevoegen om de bodem op peil te krijgen.

Micro-organismen

In de bodem van uw gazon dienen micro-organismen aanwezig te zijn. Deze micro-organismen bestaan uit gisten, bacteriën en schimmels en zetten organische materialen om in opneembare meststoffen voor het gras en verhogen tevens de weerstand. Door een bodemverbeteraar uit te strooien over het gazon kunnen de micro-organismen toegevoegd worden aan de bodem van het gazon. In de vorm van Terra Fertiel kan Gras en Groen dit bodemleven aan u leveren.

Voeding

Om te groeien heeft het gras natuurlijk voeding nodig. De voedingsstoffen voor het gras bestaan uit stikstof, fosfaat, kalium en sporenelementen zoals magnesium. Op arme zandgronden is het dan ook verstandig om fijne compost door de grond te frezen. Het zorgt ervoor dat er van nature voeding aanwezig is in het gazon en bovendien wordt vocht langer vastgehouden. De overige voeding dient maandelijks, of bij lang werkende meststoffen, elk kwartaal aan het gazon te worden gegeven in de vorm van een gazon bemesting.

Water

Zowel een overschot als tekort aan water is slecht voor uw gazon. Bij de aanleg kan hier vaak al op in gespeeld worden. Kleigrond is vaak erg nat en kan met witzand verschraald worden om de waterdoorlatendheid te verbeteren. Op schrale zandgrond waar weinig structuur in zit kan juist fijne compost worden toegevoegd. Compost kan 20 keer het eigen gewicht aan water vasthouden en zorgt er dus voor dat het vocht langer behouden blijft voor het gazon.Gazononderhoud
Gazononderhoud
Gazononderhoud
Gazononderhoud
Gazononderhoud

Gazononderhoud, de kerntaken van het onderhouden van het gazon

Wanneer er een gezonde basis voor uw gazon is gelegd, zal dit u gedurende het jaar enorm veel tijd besparen op het gazononderhoud. Bovendien vergroot u de kans dat het gazon de gewenste uitstraling krijgt. Nadat de aanleg van het gazon op de juiste manier is verzorgd, begint het gazononderhoud.

Welke onderhoudstaken heeft u voor de verzorging van uw grasmat?

Gras maaien

Waarom? Het maaien van gras is noodzakelijk om het de juiste uitstraling te geven. Daarnaast stimuleert het maaien de grassen om nieuwe uitlopers aan te maken. Dit helpt u ook een dicht bezet gazon te krijgen.

Wanneer? Het seizoen van het gras maaien loopt van maart tot en met november. Zolang het gras groeit kan het gemaaid worden. Zowel bij hitte als bij nachtvorst is het aan te bevelen het gras niet te kort te maaien.

Hoe vaak? Gedurende het groeiseizoen van het gras dient u het gras minimaal éénmaal per week te maaien. Tijdens de groeispurt die het gras doormaakt, vanaf halverwege het voorjaar tot en met einde van de zomer, kunt u het gras het beste tweemaal in de week maaien.

Waarmee? Met een grasmaaier maait u het gras. Een kooimaaier geeft het mooiste resultaat doordat het gras geen gespleten punten krijgt. Gras dat u maait kunt u het beste opvangen en afvoeren.

Gazon bemesten

Waarom? Om het gazon mooi groen te houden, heeft het gazon regelmatig extra voeding nodig. Deze voeding wordt gegeven door middel van bemesting.

Wanneer? Vanaf het begin van het groeiseizoen tot 6-8 weken voor het einde. Normaal gezien is dat dus de periode van maart tot en met halverwege september. Let erop dat er niet te laat in het seizoen nog gazonmest wordt gegeven. Als de meststoffen niet door het gras gebruikt worden kunnen hier schadelijke schimmels op gaan groeien.

Hoe vaak? De frequentie is afhankelijk van de meststof die u gebruikt. Organische meststoffen zijn vaak 3 maanden lang beschikbaar voor het gras.

Waarmee? Het uitstrooien van de mest kan handmatig worden gedaan. Wanneer dit onnauwkeurig gebeurt, bestaat er een risico dat er delen van het gazon harder groeien dan de rest. Met een strooiwagen voorkomt u dit probleem en is dus om deze reden sterk aan te bevelen.

Grondsoort Type bemesting Periode Hoeveelheid
Zandgrond Gardener green of Myco gazon Maart t/m mei 1 kg/ 10 m²
  Gardener green of Myco gazon Juni t/m juli 0,5 kg/ 10 m²
  Gardener green of Myco gazon Augustus t/m september 0,5 kg/ 10 m²
  Kalk November t/m januari 1 kg/ 10 m²

 

Grondsoort Type bemesting Periode Hoeveelheid
Kleigrond Gardener green of Myco gazon Maart t/m juni 1 kg/ 10 m²
  Gardener green of Myco gazon Juli t/m september 0,5 kg/ 10 m²
  Kalk November t/m maart 2 x 1 kg/ 10 m²


Sproeien

Waarom? Het gras heeft water nodig om uitdroging te voorkomen en voedingsstoffen in de plant op te kunnen nemen.

Wanneer? In droge of extreem warme periodes is het van groot belang dat u het gazon voldoende water geeft. Met uitzondering van de zomer zorgt het klimaat in Nederland voor voldoende neerslag.

Hoe vaak? In onderstaand sproeischema kunt u de frequentie en duur vinden die nodig is om uw gazon van voldoende water te voorzien. Natuurlijk is dit een grove inschatting. Licht/schaduw, grondsoort en wind zijn van grote invloed op de hoeveelheid water dit nodig is.

Temperatuur Zandgrond Kleigrond
5 - 10 graden Niet sproeien Niet sproeien
11 - 15 graden 10 minuten 5 minuten
16 - 20 graden 30 minuten 15 minuten
21 - 25 graden 60 minuten 30 minuten
26 - 30 graden 120 minuten 80 minuten
31 - 35 graden 180 minuten 120 minuten

Waarmee? Met betrekking tot het sproeien is voor de meeste gazonbezitters een tuinslang met een zwenksproeier het handigste. Voor grotere gazons is het aan te bevelen om een beregeningssysteem aan te leggen. In Nederland is het vanaf een tuinoppervlak van 700 m² rendabel om hiervoor ook een aansluiting te laten maken op het grondwater.

Onkruid bestrijden

Waarom? Onkruid ontsiert uw gazon en veel soorten breiden zich vegetief uit wanneer zij ongemoeid hun gang kunnen gaan. Bestrijding is dus noodzakelijk om de sierwaarde van uw gazon te behouden.

Wanneer? Met name in het voorjaar en in de zomer kunnen onkruiden zich in een rap tempo ontwikkelen. Bestrijding dient dan ook direct plaats te vinden zodra u het constateert in uw gazon.

Hoe vaak? De frequentie is in grote mate afhankelijk van de conditie van uw gazon. Als het gazononderhoud op de juiste manier wordt uitgevoerd is er normaal gesproken weinig ruimte voor onkruid om zich te nestelen.

Waarmee? Paardenbloemen en weegbree kunnen handmatig worden uitgestoken. Daarbij verdient de penwortel speciale aandacht, deze dient in zijn geheel verwijderd te worden. Onkruiden zoals klaver en madeliefjes kunnen met een gecombineerde meststof worden tegen gegaan. Compo Floranid is hierin zeer effectief en is ook bij Gras en Groen in Den Bosch te koop.

 Algemene actie Gras en Groen Graszoden

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Referenties
Graszoden leggen Zeewolde

Den Turk


5

"Nu 4 weken later is het gras mooi aaneengesloten en perfect vlak. Topwerk"

Graszoden leggen Zeewolde
Referenties
Nieuwsberichten
Wat kunt u doen tegen mollen?

Waarom duiken juist in de winter mollen op in uw tuin en wat kunt u er tegen doen? Lees snel verder!

Wat kunt u doen tegen mollen?
Nieuwsberichten

Engerlingen en Emelten

Waarom? Insectenlarven kunnen schade aan uw gazon veroorzaken. De larven van langpootmuggen en verschillende soorten kevers leven van het eten van de wortels van het gras. In droge perioden krijgt het gras onvoldoende tijd om te herstellen van de vraatschade en kan het afsterven (primaire schade). Daarnaast kan er secundaire schade ontstaan door vogels die het gazon openhalen op zoek naar deze larven.

Wanneer? Jaarlijks dient u het gazon op de aanwezigheid van deze larven te controleren. Engerlingen en emelten kunnen in de periode vanaf juni tot en met september bestreden worden.

Hoe vaak? De kevers en langpootmuggen zullen jaarlijks hun eitjes afzetten in het gazon. Om de schade te voorkomen dient de bestrijding dan ook jaarlijks plaats te vinden.

Waarmee? Aaltjes zijn de natuurlijke vijanden en kunnen online besteld worden. Door deze op te lossen en water en uit te gieten over het gazon kunt u dit probleem effectief tegen gaan. Gebruik dus geen chemische bestrijdingsmiddelen deze kunnen namelijk ook schade veroorzaken aan de vogels die de larven eten.

Zuurtegraad van de bodem meten

Waarom? De bodem van het gazon zal door een natuurlijk proces steeds zuurder worden.

Wanneer? Jaarlijks dient u de zuurtegraad van het gazon te controleren. De zuurtegraad van de bodem kan het beste in het najaar worden gemeten om het gazon tegen mosvorming in de winter te behoeden.

Hoe vaak? Normaal volstaat eenmaal per jaar. Wanneer de bodem van het gazon in het najaar extreem zuur is, kan er in het voorjaar nogmaals gekeken worden naar het resultaat.

Waarmee? Online en in het tuincentrum zijn eenvoudige bodemtests verkrijgbaar. Uit de test zal blijken of het geven van kalk vervolgens vereist is.

Beluchten

Waarom? Voor de groei van het gras en de waterdoorlatendheid van de bodem is het noodzakelijk het gazon te beluchten. Deze taak van het gazononderhoud wordt zelden uitgevoerd maar is ontzettend belangrijk. Het zorgt dat de bodemstructuur in balans is en de toplaag een drainerende werking behoud.

Wanneer? Het beluchten van het gazon dient plaats te vinden in de perioden dat er veel neerslag valt. Daarom is het aan te bevelen dit in het voor- en najaar te doen.

Hoe vaak? U wordt geadviseerd om minimaal tweemaal per jaar het gazon te beluchten.

Waarmee? Gebruik hiervoor een prikrol, riek of een hollepijpbeluchter als de grond extreem verdicht is.


WOLF-Garten Kooimaaier TT 380 DL
Kooimaaier 38cm

€ 97,08    

Kooimaaier 38 cm

De WOLF-Garten Kooimaaier TT 380 DL is een ideale handmaaier voor de kleinere tuinen.

Bestel direct
WOLF-Garten - OLF Elektrische grasmaaier A 400 E
Elektrisch 40cm

€ 243,99    

Elektrisch 40 cm

Deze elektrische grasmaaier van WOLF-Garten is geschikt om gazons tot 450 m² mee te maaien. De maaibreedte van 40 cm is ideaal voor dit soort gazons.

Bestel direct
WOLF-Garten Benzinemaaier - Select 4200
Benzine 42cm

€ 329,95    

Benzine 42 cm

Goede prestaties tegen een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Dit is wat WOLF-Garten SELECT kenmerkt.

Bestel direct
klanttevredenheid

Gras en Groen scoort in e-komi een 9,2

laten leggen

Binnen 21 dagen graszoden leggen

garantie

3 maanden garantie op graszoden leggen

Gras en Groen

Wilt u premium graszoden laten leggen? Gras en Groen heeft een aanleg service. Vanaf € 5,50 per m² komen wij egaliseren, de ondergrond bemesten en de graszoden leggen.

Lees meer
Gras en Groen

Wilt u zelf graszoden leggen? Lees dan hier een uitgebreid stappenplan. Met de instructies kunt u zelf aan de slag. De graszoden kunt u natuurlijk kopen in Den Bosch.

Lees meer
Gras en Groen

Wilt u de graszoden zelf leggen? Dan kunt u deze graszoden ook afhalen in Den Bosch bij Gras en Groen. Voor slechts € 2,- per m² kunt u verse premium grasmatten afhalen.

Lees meer
Contactinformatie
Vertel het verder
Vrijblijvend een offerte aanvragen