Gazononderhoud

Het gazononderhoud is de meest tijdrovende klus van alle werkzaamheden in uw tuin. Wilt u met gepaste trots uw gazon aan buren, familie en vrienden laten zien? Dan zult u wekelijks uw gazon moeten onderhouden. Voordat u begint met het uitvoeren van gazononderhoud is het handig om wat basiskennis van gazons op te doen. Met deze kennis zal uw gras altijd groener zijn dan bij de buren.

Gazononderhoud begint bij de aanleg

Uw doel is natuurlijk een donkergroen gazon. Hiervoor moet het gras een gezonde groei doormaken. Tijdens de aanleg van het gazon middels graszoden leggen dient u hier al rekening mee te houden. U kunt nog zoveel tijd besteden aan het onderhoud van het gazon als u wilt, zonder een gezonde basis voor het gras levert dit nooit het gewenste resultaat op.

Basisvereisten voor een probleemloos gazon

Een gezonde basis legt u door te zorgen voor de basisvereisten die gras nodig heeft om te groeien. 

 • Bodemstructuur
 • Zonlicht
 • Lichtzure bodem
 • Micro-organismen
 • Voeding
 • Water
online bestellen • Gras en Groen Graszoden
Alles voor een perfect groene grasmat!
100% organische gazonmest
Graszaden voor elk gazon
Oplossingen voor elke gazonplaag

Goede bodemstructuur voor graszoden

Allereerst stelt een gazon eisen aan de bodemstructuur. De grassen moeten goed kunnen wortelen in de bodem en daarvoor is een bepaalde structuur nodig. Deze mag zeker niet te vast, schraal of vet zijn. Hele vaste en vette grond leidt tot problemen doordat de grond lang vochtig blijft; schrale grond droogt juist enorm snel uit. Een gezonde bodem bestaat voor de helft uit vaste delen. De andere helft is deels lucht, deels water.  De grondwerkzaamheden die Gras en Groen uitvoert voordat ze de graszoden bij u komt leggen, zijn gericht op het verbeteren van de bodemstructuur.

Lichtzure bodem het best voor gazongrassen

Gazongrassen groeien het best op een lichtzure bodem met een pH-waarde van 6. Zorg er bij de aanleg van uw gazon daarom voor dat de bodem de juiste zuurtegraad krijgt. U kunt een pH-bodemtest gebruiken om te kijken wat de zuurtegraad is van uw gazonbodem. Afhankelijk van de uitslag voegt u kalk toe om de bodem op peil te krijgen.

De juiste voeding voor gras

Om te groeien heeft het gras natuurlijk voeding nodig. De voedingsstoffen voor gras bestaan uit: stikstof, fosfaat, kalium en sporenelementen zoals magnesium. Op arme zandgronden is het daarom verstandig om fijne compost door de grond te werken. Het zorgt ervoor dat er van nature voeding aanwezig is in het gazon en bovendien wordt vocht langer vastgehouden. De overige voeding geeft u maandelijks, of bij langwerkende meststoffen elk kwartaal, aan het gazon in de vorm van een gazon bemesting.

Zonlicht is onmisbaar voor gras

Net als alle planten, stelt ook gras eisen aan de hoeveelheid licht die het krijgt. Er zijn grassen die een bepaalde mate van schaduw tolereren. Toch zal een gazon dat vol in de schaduw ligt nooit aan uw wensen voldoen.
In feite heeft u drie keuzes als het gaat om schaduw en het gazon:

 • Snoei of verwijder beplanting om schaduw weg te nemen.
 • Leg geen gazon aan op plaatsen waar veel schaduw is.
 • Accepteer dat het gazon op schaduwrijke plaatsen minder fraai zal zijn

Micro-organismen zorgen voor beter gazon

In de bodem van uw gazon horen micro-organismen te zitten. Deze micro-organismen bestaan uit gisten, bacteriën en schimmels en zetten organische materialen om in opneembare meststoffen voor het gras en verhogen de weerstand. Door een bodemverbeteraar uit te strooien over het gazon voegt u de juiste micro-organismen toe aan de bodem van uw gazon. In de vorm van Terra Fertiel kan Gras en Groen dit bodemleven aan u leveren.

Water essentieel in gazononderhoud

Zowel een overschot als tekort aan water is slecht voor uw gazon. Bij de aanleg kunt u hier vaak al op inspelen. Kleigrond is bijvoorbeeld erg nat en kan met wit zand verschraald worden om de waterdoorlatendheid te verbeteren. Op schrale zandgrond met weinig structuur kunt u juist fijne compost toevoegen. Compost kan 20 keer het eigen gewicht aan water vasthouden en zorgt ervoor dat vocht langer behouden blijft voor uw gazon.

Kerntaken van het gazononderhoud

Wanneer er een gezonde basis voor uw gazon is gelegd, zal dit u gedurende het jaar enorm veel tijd besparen op het gazononderhoud. Bovendien vergroot u de kans dat het gazon de uitstraling krijgt die u wenst. Is het gazon aangelegd, dan begint het gazononderhoud!

Heeft u hulp nodig van de professional? Gras en Groen kan u periodiek helpen om het gazononderhoud uit te voeren. Bekijk hier de diensten op het gebied van gazononderhoud: Professioneel gazononderhoud.

Repeterende onderhoudstaken

Veel onderhoudstaken keren wekelijks of maandelijks terug. Dit zijn de kerntaken van het gazononderhoud. Wij lichten deze in het kort aan u toe. Via de link vindt u uitgebreidere informatie. 

 • Gras maaien
 • Gazon bemesten
 • Sproeien
 • Zuurtegraad bodem meten en kalk strooien
 • Beluchten

Gras maaien

Waarom?
Het maaien van gras is noodzakelijk om het de juiste uitstraling te geven. Daarnaast stimuleert het maaien de grassen om nieuwe uitlopers aan te maken. 
Wanneer? 
Het seizoen van gras maaien loopt van maart tot en met november. Zolang het gras groeit, mag u het maaien. Zowel bij hitte als bij nachtvorst maait u het gras minder kort.
Hoe vaak? 
Gedurende het groeiseizoen kunt u rekenen op minimaal éénmaal per week. Halverwege het voorjaar en aan het einde van de zomer maakt het gras een groeispurt door. Maai dan tweemaal per week.

Ga voor meer informatie naar de pagina Gras maaien

gras maaien • Gras en Groen Graszoden

Gazon bemesten

Waarom? Om het gazon mooi groen te houden! Hiervoor heeft het gras regelmatig extra voeding nodig en dit geeft u met bemesting.

Wanneer? Vanaf het begin van het groeiseizoen tot 6-8 weken voor het einde. Normaal gezien is dat de periode van maart tot en met september.
Let op: geef niet te laat in het seizoen nog gazonmest. Op meststoffen die het gras niet gebruikt, kunnen schadelijke schimmels gaan groeien.

Hoe vaak? Dat is afhankelijk van de meststof die u gebruikt. Organische meststoffen zijn vaak 3 maanden lang beschikbaar voor het gras.

Waarmee? Het uitstrooien van mest kunt u handmatig doen. Doe dit wel nauwkeurig, anders loopt u het risico dat delen van uw gazon harder groeien dan de rest. Met een strooiwagen bent u dit probleem voor.

Ga voor meer informatie naar de pagina Gazon bemesten.

Bemestingsschema voor het gazon

  Kg/100 m² Zandgrond Kleigrond
1e bemesting 10  Maart - mei Maart - juni
2e bemesting Juni - juli Juli - sept
3e bemesting Aug - sept -
Kalk strooien 3 - 5  Nov - maart Nov - maart
Bodem leven  10  Eens per 3 jaar Eens per 3 jaar

Sproeien

Waarom? Het gras heeft water nodig om uitdroging te voorkomen en voedingsstoffen in de plant op te nemen.

Wanneer? In droge of extreem warme periodes is het van groot belang dat u uw gazon voldoende water geeft. Met uitzondering van de zomer zorgt het klimaat in Nederland voor voldoende neerslag.

Hoe vaak? In onderstaand sproeischema kunt u de frequentie en duur vinden die nodig is om uw gazon van voldoende water te voorzien. Natuurlijk is dit een grove inschatting. Licht/schaduw, grondsoort en wind zijn van grote invloed op de hoeveelheid water die nodig is.

Waarmee? Een tuinslang met een zwenksproeier is het handigst. Voor grotere gazons raden wij aan om een beregeningssysteem aan te leggen. 

Ga voor meer informatie naar de pagina Gras sproeien.

Sproeischema voor het gazon

Temperatuur Zandgrond Kleigrond Frequentie
< 16 graden - - -
16 - 20 graden 10 mm 6 mm Eén keer per week
21 - 25 graden 10 mm 9 mm Eén keer per week
26 - 30 graden 15 mm 9 mm Twee keer per week
> 31 graden 20 mm 12 mm Twee keer per week

zuurgraad bodem • Gras en Groen Graszoden

Zuurtegraad van de bodem meten

Waarom? De bodem van het gazon zal door een natuurlijk proces steeds zuurder worden.
Wanneer? Controleer jaarlijks de zuurtegraad van uw gazon. De zuurtegraad van de bodem meet u het best in het najaar om het gazon tegen mosvorming in de winter te beschermen.
Hoe vaak? Normaal volstaat eenmaal per jaar. Wanneer de bodem van het gazon in het najaar extreem zuur is, kunt u in het voorjaar nogmaals kijken naar het resultaat.
Waarmee? Online en in het tuincentrum zijn eenvoudige bodemtests verkrijgbaar. Uit de test zal blijken of het geven van kalk vervolgens vereist is.

Ga voor meer informatie naar de pagina Gazon mos

Beluchten

Waarom? Voor de groei van het gras en de waterdoorlatendheid van de bodem is het noodzakelijk het gazon te beluchten. Het zorgt dat de bodemstructuur in balans is en de toplaag een drainerende werking behoudt.
Wanneer? Het beluchten van het gazon dient plaats te vinden in de perioden dat er veel neerslag valt. Aan te bevelen dit in het voor- en najaar te doen.
Hoe vaak? We adviseren u om minimaal tweemaal per jaar uw gazon te beluchten.
Waarmee? Gebruik hiervoor een prikrol, riek, of een hollepijpbeluchter als de grond extreem verdicht is.


Ga voor meer informatie naar de pagina Gazon beluchten.

gazon beluchten • Gras en Groen Graszoden

Troubleshooting

Kent u dat? Ondanks dat u het gazononderhoud nauwkeurig uitvoert heeft uw gazon toch niet de gewenste aanblik. Doordat uw gazon in een natuurlijke omgeving ligt heeft de natuur ook een grote invloed op de staat van uw gazon. Het weer speelt hierin een rol, maar zeker ook allerlei dieren, insecten en schimmels

Gras en Groen heeft in de loop der jaren kennis gemaakt met de meest vreemde verschijnselen in het gazon. Herkent u hieronder één van de problemen? Via de link geven wij advies voor de bestrijding van de gazonziekten en plagen.

Gazonproblemen herkennen

Veel gazonproblemen, zoals onkruiden en mollen, zijn eenvoudig te herkennen. Maar zodra er geel gras ontstaat, het gras afsterft en kale plekken ontstaan wordt het al snel een stuk lastiger. In dat geval adviseren wij u om een kijkje te nemen in de bodem van het gazon. Let daarbij op de volgende zaken:

 • Zijn er plaag insecten aanwezig?
 • Is de bodem voldoende vochtig?
 • Ziet de grond er vruchtbaar uit?
 • Ruikt de grond zoals de geur in bossen?
plagen • Gras en Groen Graszoden
Ziekten en plagen bestrijden
Ecologisch verantwoorde producten
Voor 15:00 uur besteld volgende dag in huis
Wij verkopen ook natuurlijke vijanden!
gazonplagen • Gras en Groen Graszoden

Gazonplagen

Weet u al welke plaag uw gazon aantast? Via onderstaande linkjes krijgt u uitleg over de diverse gazon plagen en dragen wij u een kant-en-klare oplossing aan. 

Gazonziekten

Onder de juiste omstandigheden kunnen allerlei gazonziekten ontstaan. Een gebrek of overschot aan meststoffen in combinatie met de juiste weersomstandigheden kunnen leiden tot de ontwikkeling van de meest bijzondere schimmels. Ook hier geven wij u advies om deze ziekten uit uw gazon te weren. 

gazonziektes • Gras en Groen Graszoden