Ziekten en plagen

Wat kunt u doen tegen mollen?

Geplaatst: 14/11/2018 Aangepast: 09/01/2020

Voor veel gazonbezitters is het een bekend probleem. Uit het niets is er een molshoop in het gazon verschenen en binnen de kortste keren wordt uw gazon ontsierd door vele hoopjes aarde. Mollen tasten op die manier uw gazon aan en u vraagt zich af wat u tegen dit probleem kunt doen!

Mollen in de winter

Het is een bekend probleem, vaak komen juist in de winter mollen naar de particuliere tuin. Houden deze insecteneters dan geen winterslaap? Nee, mollen blijven het hele jaar actief. In de winter vaak wel dieper in de grond doordat ook hun voedsel wegtrekt uit de toplaag.

Maar waarom ziet u dan juist in de winter vaak de molshopen verschijnen in de tuin? Mollen blijken watervrees te hebben. Door een stijging van het grondwater en het onderlopen van gangen door regenbuien zijn mollen genoodzaakt hun jachtgebied hoger op te zoeken. Slootkanten en bermen worden in een zoektocht naar insecten vaak ingeruild voor de particuliere tuin.

Wat kunt u tegen mollen doen?

Wanneer we alle mogelijkheden op een rij zetten zijn er feitelijk een drietal methoden om het mollenprobleem op te lossen:

  1. Mollen vangen
  2. Mollen ontmoedigen
  3. Mollen weren

1. Mollen vangen

Een veel gebruikte, maar vaak dieronvriendelijke methode, is het vangen van mollen. Hoewel er mollenvallen zijn waarin de mol levend gevangen wordt, kiest men vaak voor minder vriendelijke methoden. Rookbommen, carbid, vergassen en mollenklemmen worden toegepast om de zoogdiertjes kwijt te raken. Helaas gebruikt een ander exemplaar enkele weken later het gangenstelsel van zijn voorganger en begint hetzelfde liedje weer opnieuw.

2. Mollen ontmoedigen

Een meer duurzame methode is het ontmoedigen van de mol of het hieronder omschreven weren van de mol. Bij het ontmoedigen van de mol speelt u in op de onmogelijkheden van de insecteneters. Het aanplanten van een haag, solitaire heesters of bomen bemoeilijkt de mol om uw tuin in te komen. Zeker wanneer de mol vanuit een naastgelegen weiland of slootkant komt, kan een haag een prima barrière vormen om de tuin in te komen.

Daarnaast zijn er enkele plantensoorten waarvan bekend is dat deze onprettig geurend zijn voor de mol. De basis van dit principe wordt ook gebruikt bij het maken van molwerende capsules.

Tuinplanten die mollen weghouden uit uw tuin zijn:

  • Diverse look-soorten
  • Keizerskroon
  • Kruisbladwolfsmelk
  • Nieskruid of kerstrozen

Geluid en trillingen kunnen ook gebruikt worden om mollen te verjagen. Er zijn diverse elektrische apparaten, ook op zonne-energie, die zeer regelmatig signalen afgeven die de mollen zouden afschrikken. Mijn ervaring is helaas dat de diertjes na verloop van tijd gewend raken aan het geluid en dit niet langer als barrière zien.

3. Mollen weren

Een laatste mogelijkheid is het toepassen van mollengaas. Dit fijnmazige gaas kan op twee manieren worden gebruikt.

De meest effectieve, maar ook arbeidsintensieve methode is het verticaal ingraven van het gaas. Rondom uw tuin of specifiek uw gazon dient een sleuf gegraven te worden van circa 60 cm diep. Hierin kan vervolgens het mollengaas worden aangebracht.

Een eenvoudigere methode is het aanbrengen van het mollengaas onder de graszoden. Nadeel van deze methode is dat de mollen nog steeds actief kunnen zijn onder het gazon en dus gangen graven. Het gaas verspert uitsluitend de doorgang naar het gazon. In een sterk geworteld gazon is het voor de mol ook niet meer mogelijk om molshopen te maken.

Lees meer over het leggen van mollengaas

Schade van mollen herstellen

Hopelijk helpen bovengenoemde methoden u om van het mollenprobleem verlost te raken. Maar u wilt natuurlijk ook dat uw grasmat er zo snel mogelijk weer fraai uitziet. In de meeste gevallen is het een kwestie van de grond verspreiden over het gazon en de gang dichtstoppen. Het gras zal vanzelf door de grond heen groeien. Bijzaaien kan worden gedaan om dit proces te versnellen.

Soortgelijke nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten