Gazononderhoud

Maak uw gazon klaar voor weer zo'n hete zomer

Geplaatst: 21/02/2019 Aangepast: 08/01/2020

Het is een beeld dat mij voorlopig nog zal bijblijven. De gele en kale gazons en dan vooral al die grote gazons in de Belgische voortuinen. De schade van de droge zomer zal ook in het aankomende voorjaar nog duidelijk zichtbaar zijn. Op veel plaatsen is het gras afgestorven en komt het niet meer terug. Wat kunt u doen om een herhaling van deze problematiek te voorkomen? In dit nieuwsbericht uitleg om uw gazon weerbaar te maken tegen droogte.

Hoe voorkomt u uitdroging van het gazon?

Tegen een zomer als die van 2018 is geen enkel gazon bestand. Zeven weken lang geen regen, daar is geen (on)kruid tegen opgewassen. Letterlijk en figuurlijk niet! Het geven van water is daarom bittere noodzaak. Maar als u de kraan opendraait is het wel zo handig als dit zo optimaal mogelijk wordt benut.

Hieronder de 5 stappen om het gazon te beschermen tegen uitdroging

  • Tuinberegening helpt u verspilling tegen te gaan
  • Vergroot het wortelbereik van het gras
  • Verhoog het organische stofgehalte in de grond
  • Kies voor Myco-Gazon als organische meststof
  • Laat gemaaid gras als mulch achter in het gazon

Tuinberegening helpt u verspilling tegen te gaan

Of het nou schoon drinkwater is of opgevangen regenwater. Het is zonde als dit niet op de plek terechtkomt waar dit zou moeten. Met een sproeier en een tuinslang gaat onnodig veel water verloren. Het komt op de sierbestrating of de border die helemaal niet zoveel water nodig heeft.

Tuinberegening is wel perfect af te stemmen op de grootte van het gazon. En dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Enkele pop-up sproeiers en een tyleenslang naar de buitenkraan hoeven echt niet direct een godsvermogen te kosten. En het fijne is dat u in de zomer gewoon weg kunt als u er een computer van bijvoorbeeld Gardena tussen plaatst!

Vergroot het wortelbereik van het gras

Een goede beluchting van de bodem en het bodemleven zijn van invloed op het wortelbereik van de grasplant. Hoe groter het wortelstelsel des te beter het gras het water op kan nemen. Daarom beluchten wij altijd de bodem voordat er nieuwe graszoden worden gelegd.

Terra-Fertiel is een product dat bodemleven ent in uw gazon. De Mycorrhiza-schimmel kan door het strooien van Terra-Fertiel worden toegevoegd aan uw tuinbodem. De wisselwerking tussen Mycorrhiza-schimmel en de grasplant zorgt tot wel 9 x grote worteloppervlak.

Verhoog het organische stofgehalte in de grond

Organische stof bestaat uit plantenresten en absorbeert vocht in de grond als een spons. Compost dat volledig uit organische stof bestaat, kan zelfs 20 keer het eigen gewicht aan water opnemen. Het voorjaar is een geschikte periode om het gazon te dressen met gezeefde compost of Terra-Actif. Combineer het dressen met het beluchten en u kunt het organisch stofgehalte van het gazon verhogen!

Kies voor Myco-Gazon als organische gazonmest

Myco-Gazon zit eveneens vol met organische stof. Het reguleert mede de waterhuishouding van het gazon. Bovendien levert het net als Terra-Fertiel een bijdrage aan een groot wortelbereik van het gras.

Laat gemaaid gras als mulch achter op het gazon

In plaats van het gemaaide gras op te vangen, kunt u dit ook versnipperd in het gazon laten vallen. Dit heet mulch maaien. Het gemaaide gras zit vol met vocht en voeding dat het gazon nog goed kan gebruiken. Met Myco-Gazon verspreidt u bacteriën en schimmels over het gazon. Deze zorgen ervoor dat het gemaaide gras wordt afgebroken en later weer als voeding beschikbaar is.

Soortgelijke nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten