Ziekten en plagen

Ronde gele plekken in het gazon? Rooddraad!

Geplaatst: 22/07/2020 Aangepast: 29/09/2020

Herkent u de kwaal van gele soms oranje roodachtige plekken die verspreid door uw gazon voorkomen? Momenteel constateren wij op veel plaatsen weer rooddraad in het gazon. Deze zwakteschimmel uit zich dusdanig dat het de sierwaarde van uw gazon aantast. Werk dus aan de winkel, maar wat moet u exact doen en welke producten heeft u daarbij nodig? Wij leggen het graag aan u uit. En alle benodigde producten kunt u eenvoudig online bestellen en vindt u onderaan de pagina.

Oorzaken van rooddraad

Rooddraad Corticum fuciforme is een schimmelziekte die vaak voorkomt in jonge gazons. Bij gunstige temperaturen kan de schimmel zich in het voorjaar ontwikkelen en aanwezig blijven tot in de herfst. De oorzaak is een gebrekkige opname van stikstof door de grasplant, we spreken dan ook van een stikstofgebrek. Deze belangrijke voedingsstof is onvoldoende aanwezig in de bodem of de wortels van het gras zijn niet in staat het op te nemen.

De afgelopen twee warme zomers, en ook het droge voorjaar, spelen hierin een belangrijke rol. Bij deze uitzonderlijke weersomstandigheden trekt het bodemleven zich namelijk dieper terug in de bodem. Daardoor worden meststoffen onvoldoende vrij opneembaar gemaakt voor het gras, want dat is de cruciale rol die het bodemleven speelt. Het terugtrekken heeft nog een gevolg: de toplaag verdicht. Micro-organismen in de toplaag zorgen er namelijk voor dat de bodem een goede structuur behoud.

Oorzaken van rooddraad kort samengevat

 • Gunstige weersomstandigheden
 • Onder ontwikkeld wortelstelsel
 • Gebrek aan stikstof
 • Afwezig bodemleven
 • Verdichte toplaag/ slechte bodemstructuur

Hoe kunt u Rooddraad bestrijden?

Door actief in te zetten op het wegnemen van de oorzaken kan rooddraad effectief en snel worden aangepakt. Het is belangrijk om alle zaken actief aan te pakken zodat een herhaling in de toekomst voorkomen kan worden. Onderstaande stappen adviseren wij om uit te voeren en zo rooddraad te bestrijden.

 1. Dres het gazon met niet-zurende compost
 2. Belucht het gazon
 3. Ent nieuw bodemleven
 4. Geef eenmalig een stikstofbemesting
 5. Zorg ook voor de reguliere bemesting van uw gazon

1. Dres het gazon met niet-zurende compost

Het bodemleven in uw gazon is, net als het gras, sterk afhankelijk van het organische stof gehalte. Het onverteerde organische materiaal is feitelijk het huisje waar de micro-organismen, bacteriën en schimmels in leven. Wij adviseren om jaarlijks 175 ltr Terra Actif per 100 m² of een andere niet-zurende compost over het gazon te verspreiden. Daarmee houdt u het organische stof gehalte op peil.

2. Belucht het gazon

De slechte bodemstructuur kan verbeterd worden door het gazon te beluchten. Dit beluchten bestaat simpelweg uit het prikken van gaatjes. Dat kan uitgevoerd worden met een riek, prikrol of beluchtingsmachine. Dankzij deze handeling kan er weer zuurstof bij de wortels van het gras komen, is er ruimte om uit te stoelen en kunnen water en meststoffen eenvoudig de bodem in.

3. Ent nieuw bodemleven

Door het uitstrooien van de belangrijke bacteriën en schimmels kan het bodemleven weer op peil worden gebracht. In vaktaal noemt men deze handeling enten. Gebruik hiervoor 1 kg per 10 m². Bij Gras en Groen verkopen wij dit bodemleven onder twee verschillende namen:

 • Bodem Actif
 • Terra Fertiel

4. Geef een eenmalige stikstofbemesting

De volgende stap is het wegnemen of oplossen van het stikstoftekort. De gazonmest die u doorgaans gebruikt is een gecombineerde meststof. Daar zit stikstof in, maar deze geeft voeding in de volledige breedte en lost daardoor geen tekorten op. Daarvoor gebruiken we een enkelvoudige meststof die dus uitsluitend stikstof toevoegt. Wij adviseren u om daarvoor 1 kg per 10 m² te gebruiken. Bij Gras en Groen hebben we daarvoor een tweetal producten die alleen qua hoeveelheid van elkaar verschillen:

 • ECOstyle OpMaat N11
 • ECOstyle Bloedmeel

5. Zorg ook voor de reguliere bemesting

Als laatste dient u ook de normale bemesting toe te dienen aan het gazon. Deze geeft zoals gezegd voeding in de volledige breedte en voorziet het gras ook van fosfaat en kalium. U kunt daarvoor het onderstaande bemestingsschema aanhouden.

  Kg/100 m² Zandgrond Kleigrond
1e bemesting 10  Maart - mei Maart - juni
2e bemesting Juni - juli Juli - sept
3e bemesting Aug - sept -
Kalk strooien 3 - 5  Nov - maart Nov - maart
Bodem leven  10  Eens per 3 jaar Eens per 3 jaar

Soortgelijke nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten