Ziekten en plagen

Emelten bestrijden in het najaar

Geplaatst: 11/09/2017 Aangepast: 08/01/2020

U had een mooi groen gazon en opeens ontstaan er gele plekken waar grotere vogels op af komen om insecten te zoeken en heerlijk op te eten. Grote kans dat er in uw gazon emelten of engerlingen zitten. De hoogste tijd om in actie te komen voordat uw hele gazon verwoest wordt.

Oorzaak emelten in het gazon

Grasetende insecten kunnen, zeker wanneer zij een plaag vormen, behoorlijke schade aan uw gazon veroorzaken. In uw gazon kunnen zich een aantal insecten bevinden die schade aan het gazon kunnen veroorzaken. Emelten en engerlingen zijn hiervan de voornaamste. Zij eten overdag aan wortels van het gras; bij vochtig weer komen ze ‘s nachts ook bovengronds aan het gras eten. Emelten staan bij veel verschillende soorten vogels op het menu. Om bij de insectenlarven te komen trekken zij stukken gras kapot en ruïneren daarmee uw gazon.

Emelten is de verzamelnaam voor de larve van verschillende soorten langpootmuggen. In Nederland komen slechts twee van deze soorten voor. Beide soorten leggen hun eitjes in het gras waaruit de emelten worden geboren. Per keer legt het vrouwtje tussen de 300 en 400 eitjes. Dat dit al snel tot een plaag kan leiden lijkt ons duidelijk. De schade die zij direct veroorzaken, door het eten van met name graswortels, bestaat uit afstervend gras. Dit uit zich in delen van geel kleurend en afstervend gazon.

Emelten komen al na twee weken uit het ei gekropen. De insecten groeien tot 5 centimeter lang. Eenmaal verpopt leven de langpootmuggen ongeveer 1 maand waarin zij zich veelal boven of op het gras zullen bevinden.

Bestrijding Emelten

De bestrijding van engerlingen kan op twee manieren plaatsvinden. Beide methoden dienen bij voorkeur zo vroeg mogelijk na het uit het ei komen van de engerlingen worden toegepast. Volwassen exemplaren zijn met beide methoden niet of nauwelijks te bestrijden. Engerlingen kunnen vanaf juli tot en met september worden bestreden. De beste resultaten worden behaald door de bestrijding het volgende jaar te herhalen. Zo worden meerdere generaties bestreden en heeft u de grootste kans om langdurig te genieten van een mooi gazon.

1. Chemisch bestrijdingsmiddel

Voor de professionele bestrijding is Merit Turf in de handel, dit kan echter alleen door personen met een speciale spuitlicentie worden aangeschaft. Het zeer sterke gif wordt over het gazon verspreid. De insecten komen direct met het gif in contact, bovendien wordt het gif opgenomen door het gras. Bij het aanvreten van het gras krijgt het insect daardoor nogmaals gif binnen.

Gras en Groen wil iedereen graag waarschuwen voor de gevolgen van het gebruik van gif. Emelten bevinden zich in een voedselketen waarvan ook de vogels in uw tuin onderdeel zijn. Vroeg of laat zal het gif ook bij de vogels terecht komen en daar tot sterfgevallen leiden. Bestrijden met gif is bovendien onnodig. Daarom in stap 2 een ecologisch verantwoorde manier van bestrijden!

2. Parasitaire aaltjes

Aaltjes zijn microscopisch kleine parasieten die standaard voorkomen in de grond. De aaltjes bestrijden zeer effectief de insecten die uw gazon aantasten. Ook engerlingen kunnen, mits dit vroeg gebeurt, effectief met aaltjes worden bestreden. Aaltjes leven net als elke parasiet van hun gastheer. De aaltjes die u uitzet in uw gazon gaan direct opzoek naar de engerlingen. Eenmaal gevonden dringen ze deze binnen en beginnen ze het insect van binnenuit aan te vreten. Hierdoor zal de engerling zonder gevaar voor het milieu afsterven. Aaltjes planten zich in de gestorven emelt voort en de volgende generatie gaat opzoek naar een nieuw slachtoffer. Na circa 6 weken is het maximale effect bereikt en is de plaag grotendeels bestreden. De aaltjes die u nodig heeft kunt u bestellen via deze website. 

Soortgelijke nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten