Op welke wijze bestrijden aaltjes engerlingen of emelten?

Aaltjes oftewel nematoden zijn microscopisch kleine organismen. De aaltjes dragen een bacterie bij zich die dodelijk is voor engerlingen of emelten.

Zodra u de aaltjes heeft uitgezet gaan deze op zoek naar een slachtoffer. Via lichaamsopeningen zoals de mond gaan de aaltjes naar binnen en infecteren de engerling of emelt met de bacterie waarna de larve ziek wordt en sterft.

De aaltjes planten zich voor in het slachtoffer en de nieuwe generatie die geboren wordt gaat op zoek naar een nieuw slachtoffer. Op die manier gaan de nematoden uw gazonplaag letterlijk te lijf.