Mollen bestrijden

Van alle plagen die voor kunnen komen in het gazon, zijn mollen ongetwijfeld de plaag die direct de meeste schade aan uw gazon toe kunnen brengen. In één nacht kunnen zij meerdere molshopen maken die uw gazon ontsieren en bovendien kan al dat gegraaf ook zorgen voor verzakkingen in het gazon. Wilt u mollen bestrijden? Gras en Groen legt graag aan u uit wat u kunt doen om verlost te raken van mollen in uw gazon.

Mollen in het gazon

Mollen zijn zeer bedreven gravers en vaak erg talrijk in een waterrijke omgeving. De beestjes graven gangen in de grond onder uw gazon en maken op die manier hun jachtgebied. Insecten die zich in de grond voortbewegen en in een gang terecht komen, vallen ten prooi aan de mol. 

Deze, vrijwel blinde zoogdieren, doorlopen namelijk meerdere keren per dag de gangen om ze te onderhouden en te controleren op nieuw voedsel. Bij het vormen van gangen werkt de mol de grond via een gang naar boven. Deze grond vormt de zo vervelende molshoop op uw gazon.

Wist u van mollen dat..

 • ..ze solitair leven en dat de molshopen in uw gazon door één mol zijn gemaakt?
 • ..als u ze dood de kans groot is dat een andere mol het territorium overneemt?
 • ..ze engerlingen en emelten eten en soms ook nuttig werk verrichten?
 • ..ze een indicatie zijn voor een zeer gezonde bodem voor uw gazon?
mollen bestrijding • Gras en Groen Graszoden
Wij hebben ook alles tegen mollen!
Diervriendelijke mollenverjagers
Mollen verdrijven met geurproducten
Zeer effectieve mollenklemmen

Hoe kunt u mollen bestrijden in het gazon?

Er zijn voor de bestrijding van mollen in het gazon verschillende opties. Van het vangen van de mol met een mollenklem tot het verjagen van de mol met elektronische hulpmiddelen en zelfs het planten van bloembollen. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij:

 • Mollen vangen met een mollenklem
 • Mollen verjagen met een mollenverjager
 • Mollen verjagen met geur
 • Mollen weren met mollengaas
mollen bestrijden in het gazon • Gras en Groen Graszoden
mollenklem • Gras en Groen Graszoden

Mollen vangen met een mollenklem

Om mollen te vangen kunt u een klem gebruiken. Een mollenklem is een metalen voorwerp dat onder spanning in een mollengang kan worden geplaatst. Het principe achter de klem is dat de mol de klem laat dichtslaan door over een pal te bewegen. Daardoor berooft de mol zichzelf van het leven.

Hoe plaatst u succesvol een mollenklem?

 1. Spoor een gang van een mol op en graaf deze open zodat je aan beide zijden van het gat de gang voelt.
 2. Plaats de klem dusdanig in de gang dat de mol zich door de klem kan begeven.
 3. Dek het gat af met grond of een stuk zode. Markeer de plek waar de klem is geplaatst.
 4. Controleer dagelijks de mollenklem.

Mollen verjagen met een mollenverjager

Een andere, diervriendelijkere, methode is het plaatsen van een mollenverjager. Mollen zijn vrijwel blind maar hebben een uitstekend gehoor. Mollenverjagers produceren hoge pieptonen die voor mollen als zeer storend worden ervaren en het gazon verlaten.

Alle mollenverjagers hebben een straal waarbinnen zij werkzaam zijn. De mollenverjager kan dus in het midden van het gazon worden geplaatst. Het plaatsen van meerdere mollenverjagers langs de buitenzijde van het gazon geeft echter het beste resultaat. Er is dan ook geen risico dat de mollenverjager spoorloos verdwijnt onder het gras, de draad beschadigd raakt bij het verticuteren of het maaien van het gazon.

Verschillende soorten mollenverjagers

Er zijn drie verschillende soorten mollenverjagers die allen zo hun eigen voordelen kennen:

 • Mollenverjager op zonne-energie: vrij te plaatsen en milieuvriendelijk
 • Mollenverjager op batterijen: vrij te plaatsen en niet afhankelijk van zonlicht
 • Mollenverjager op netstroom: Meest krachtige signaal en onafhankelijk van batterij of zon.

Mollen verjagen met geur

Naast een uitstekend gehoororgaan is ook het reukorgaan goed ontwikkeld bij de mol. BSI heeft een productlijn ontwikkeld dat hierop inspeelt. Mollen-vrij granulaat en mollenweg geurzakjes verspreiden een onaangename geur voor de mol. Deze ecologisch verantwoorde producten zijn gemaakt van verschillende look-soorten zoals knoflook. U kunt zich vast wel voorstellen waarom de mollen het gazon verlaten!

Het verdrijven van mollen met een onaangename geur stamt nog uit de tijd dat er helemaal geen klemmen of mollenverjagers waren. In die tijd werd keizerskroon, een bloeiende tuinplant uit de look-familie, rondom het gazon in de border geplant. Dit is zondermeer de meest decoratieve methode om mollen te verjagen!

mollen verjagen met geur • Gras en Groen Graszoden

Mollen weren met mollengaas

Mollen graven zoals u weet gangen in de grond. Om ruimte te maken voor deze gangen duwen ze de grond naar het oppervlak en zodoende ontstaan er molshopen. Met mollengaas kan deze doorgang naar het oppervlak geblokkeerd worden. Het fijnmazige plastic net wordt in dat geval onder de graszoden aangebracht.

Mollengaas zorgt er dus niet voor dat de mollen uw tuin verlaten, het zorgt ervoor dat er geen molshopen meer ontstaan op het gazon. Het kan wel zijn dat er gangen onder uw gazon worden gegraven en er dus verzakkingen ontstaan.

Lees hier meer over mollengaas: Mollengaas laten leggen.

mollengaas • Gras en Groen Graszoden

Wat doet u met die vervelende molshopen?

Verspreid niet zomaar alle grond lukraak over het gazon. In deze aarde kunnen onkruiden zich makkelijk en snel ontkiemen. Dat kost u later weer veel extra tijd aan gazononderhoud om alles te herstellen.

Schep de grond voorzichtig van het gazon. Zoek de gang op van de mol en stop deze dicht met de opgeschepte grond. Hark het laatste beetje grond dat op het gazon ligt uit en strooi een beetje graszaad om het te herstellen!

Lees hier hoe u kale plekken in het gazon kunt inzaaien met graszaad: Gazon bijzaaien.

molshopen • Gras en Groen Graszoden