Geel gras

De grasmat in uw tuin is geel van kleur geworden. Wat is hier de oorzaak van? Het is lastig om direct een eenduidig antwoord te geven. Duidelijk is wel dat het te maken heeft met een probleem in het gazon, waardoor er geen of onvoldoende vocht en dus voedingsstoffen worden opgenomen door het gazon.

Om het probleem te verhelpen of te herstellen is het belangrijk eerst de aanleiding voor het verkleuren van het gras te achterhalen. Via onderstaande blokken vindt u alle mogelijke oorzaken. 

Bij een bezoek aan klanten van Gras en Groen kies ik er vrijwel altijd voor om een schep in de grond te steken. Dit schept vaak veel duidelijkheid!

Oorzaken van geel gras

  • Onvoldoende vocht
  • Overschot aan vocht
  • Tekort aan meststoffen
  • Aantasting door plaag insecten
  • Aantasting door schimmelziekten
  • Verbranding

Onvoldoende vocht

Het gazon heeft een vrij grote behoefte aan vocht. Het grootste deel van het jaar kan uw gazon dankzij het klimaat in ons land zichzelf prima bedruipen. Maar wanneer aan het einde van het voorjaar of in de zomer er meer dan 3 dagen geen regen valt, dient u toch echt de sproeier aan te zetten.

Kleurt het gazon geel in de zomer en denkt u voldoende te sproeien. Controleer dan of de bodem echt vochtig is. Zet een schep in de grond. Zijn de bovenste 5 centimeter vochtig, maar wordt de grond dieper droog en poederachtig? Dan zit het probleem waarschijnlijk in een tekort aan water

Zorg ervoor dat u per sproeibeurt circa 20 mm water geeft. Dan kan de bodem voldoende bufferen en heeft het gras hier langer profijt van.

Lees hier meer informatie: Gazon water geven

Overschot aan vocht

Net als bij een tekort aan water kan een overschot ervan ook problemen aan uw gazon veroorzaken. Het gras begint af te sterven doordat de wortels van het gras geen zuurstof krijgen. Dit probleem treedt vaak op bij een dichtgeslagen gazon of op kleigrond.

Een goed beluchte bodem heeft minder moeite om overtollig regenwater af te voeren uit de toplaag. Het gazon beluchten kan dus de oplossing zijn. Lees meer over het gazon beluchten.

Bij de aanleg van een gazon kan er ingezet worden op een meer structurele oplossing. Verdichte gronden kunnen wij spitten. Op kleigrond verschralen wij vaak de grond door witzand door de toplaag te frezen. Ook het aanleggen verticale of horizontale drainage kan uitkomst bieden.

Lees meer over gazon drainage.

Tekort aan meststoffen

Wanneer het gazon een tekort heeft aan voeding, uit zich dit op verschillende wijzen. Allereerst zal het minder hard groeien en ook slecht herstellen na belasting. Bovendien kleurt het van de mooie donkergroene kleur naar lichtgroen. En in sommige gevallen zelfs geel. 

Wanneer heeft u het gazon voor het laatst bemest? Bemest het gazon tussen maart en september elke 10-12 weken. Gebruik hiervoor 1 kg 100% organische gazonmest per 10 m².

Mocht er een specifieke tekort zijn aan stikstof of magnesium? Kies dan voor het toepassen van een enkelvoudige meststof. Uw grasmat komt er daardoor weer prachtig bij te liggen.

Lees meer over het Gazon bemesten.

Aantasting door plaag insecten

Engerlingen en emelten zijn insecten die zich onder de grond te goed doen aan de wortels van het gras. Als gevolg daarvan kan het gras niet of nauwelijks water opnemen en daarmee stopt de opname van belangrijke voedingsstoffen.

Kleine, ronde gele plekken zijn vaak een teken van aanwezigheid van deze insecten. Zet ook hier een schep in de grond om duidelijkheid te verkrijgen. Bekijk de pagina’s over engerlingen en emelten voor meer informatie.

Aantasting door schimmelziekte

Rooddraad en sneeuwschimmel uiten zich door het vormen van gele plekken in het gazon. In een eerder of later stadium heeft de schimmelziekte een meer kenmerkende verschijningsvorm.

Rooddraad zal zich, naar mate de schimmelziekte zich verder ontwikkeld, uiten met rode schimmeldraden. 

Bij sneeuwschimmel zal er een witachtige pluis vooraf gaan aan de gele plekken in het gazon. Meer informatie over de schimmelziekten en het bestrijden ervan leest u op de pagina’s over sneeuwschimmel en rooddraad.

Verbranding

Zouten trekken vocht aan en drogen op die manier andere stoffen uit. Deze eigenschap wordt in de keuken vaak gebruikt, bijvoorbeeld om aardappelen krokant te bakken. Wanneer gras in aanraking komt met zouten leidt dit tot verbranding. Het zout onttrekt in dit geval het vocht aan de grassprieten.

Kunstmest bijvoorbeeld bevat deze zouten. Als kunstmest onvoldoende oplost kan deze leiden tot verbranding. Ook de urine van (huis-)dieren bevatten zouten. Honden en katten zorgen met enige regelmaat tot verbrande plekken in het gras. Aan de rand van zo'n aangetaste plek kleurt het gras juist donkergroen en groeit het harder dan de rest van het gazon.