Gazonplagen

De natuur in de omgeving van uw tuin draagt bij aan een levendige tuin. Vogels, vlinders en kikkers zullen de weg weten te vinden naar uw tuin. De natuur kan u ook enkele onaangename verrassingen bezorgen. Ongewenste gasten die in grote aantallen uw gazon aantasten, de zogenaamde gazonplagen.

De vervelendste lijkt wellicht de mol. In één nacht kunnen de kleine gravers enkele molshopen hebben gevormd die uw gazon lelijk ontsieren.

Daarnaast zijn er enkele insecten waarvan de larven eten van de wortels van het gras. Deze "onzichtbare" gazonplaag kan ook nog eens vogels aantrekken die uw gazon open trekken op zoek naar de larven.

Als laatste gazonplaag zijn er nog enkele ongewenste plantensoorten. Onkruiden horen natuurlijk niet thuis in uw gazon, maar ook grassen die een afwijkende groei kennen weren we liever uit de grasmat.

Veel voorkomende gazonplagen

Wij hebben voor u de meest voorkomende bedreigingen in de vorm van een gazonplaag voor u verzameld. Hieronder vindt u meer uitleg over de plaag en de bestrijding ervan. De meest voorkomende gazonplagen zijn:

 • Mollen
 • Engerlingen
 • Emelten
 • Mieren
 • Straatgras
 • Onkruid
 • Mos

Mollen

In hun eeuwige zoektocht naar regenwormen graven mollen eindeloos gangen. Met een beetje pech komen zij in hun zoektocht ook in uw tuin terecht. In één nacht kunnen er een tiental molshopen op uw gazon ontstaan en u tot wanhoop drijven. 
Oplossingen tegen mollen:

 • Mollen vangen
 • Mollen verjagen
 • Mollengaas plaatsen

Wilt u af van uw mollenplaag? Lees dan snel verder: Mollen bestrijden.

mollen in het gazon • Gras en Groen Graszoden
engerlingen • Gras en Groen Graszoden

Engerlingen

Komen er om onverklaarbare redenen delen van het gazon los te liggen? En zitten er veel vogels op uw gazon? Neem dan eens een kijkje in de bodem. Diverse kevers, zoals de mei-, juni en rozenkever, leggen eitjes in het gazon waaruit engerlingen geboren worden. In grote aantallen eten zij van de wortels van het gras en vormen zij zo een gazonplaag.
Oplossingen tegen engerlingen:

 • Natuurlijke vijanden van engerlingen
 • Producten die de larven verdrijven uit de toplaag.

Wilt u af van uw engerlingen plaag? Lees dan snel verder: Engerlingen bestrijden.

Emelten

Emelten kunnen net als de engerling een plaag vormen in het gazon. De emelt is het larvenstadium van de langpootmug. Ook zij eten van de wortels van het gras. 's-Nachts komen ze naar het oppervlak en eten dan ook van de bovengrondse delen van de grasplant. Net als bij engerlingen duiden losliggende plaggen en foeragerende vogels op hun aanwezigheid. 
Oplossingen tegen emelten:

  • Natuurlijke vijanden van emelten
  • Producten die de larven verdrijven uit de toplaag.

Wilt u af van uw emelten plaag? Lees dan snel verder: Emelten bestrijden.

emelten in het gazon • Gras en Groen Graszoden
mieren in het gazon • Gras en Groen Graszoden

Mieren

Mieren zijn ontzettend nuttige beestjes in de tuin. In hun ijverigheid helpen ze om uw tuin vrij te houden van allerlei insecten. Maar zodra ze het terras laten verzakken of grote hoeveeheden zand achterlaten op uw gazon zijn ze minder geliefd. Gelukkig zijn er oplossingen voor, ook zonder deze nuttige insecten te doden.
Oplossingen tegen mieren:

 • Mieren verjagen met aaltjes
 • Ecologisch verantwoorde bestrijdingsmiddelen

Wilt u af van uw mieren plaag? Lees dan snel verder: Mieren.

 

Straatgras Poa Annua

Niet elke grasplant is gewenst in het gazon. Ze wijken af qua kleur, groeiwijze of de mate waarin ze betreding verdragen. Straatgras is één van die onkruidgrassen en ontzettend hardnekkig bovendien. Ze vormen licht groene vlekken in het ooit zo fraaie gazon. Eenmaal gevestigd verspreiden ze zich razendsnel.
Oorzaken verspreiding straatgras

 • Robotmaaier
 • Beregeningsinstallatie

Hoe dat komt en wat u er tegen kunt doen leggen wij graag aan u uit, lees hier verder: Straatgras.

straatgras pao annua • Gras en Groen Graszoden
onkruid in het gazon • Gras en Groen Graszoden

Gazon onkruid

In het gazon kunnen zich ongewenste planten vestigen zoals paardenbloemen, madeliefjes of straatgras. Hoewel de komst van onkruid in het gazon vrijwel onvermijdelijk is zijn onkruiden vaak ook een indicatie dat de groeiomstandigheden van het gazon verstoord zijn.
Onkruiden en groeiomstandigheden:

 • Klaver en stikstof
 • Struisgras en fosfaat
 • Weegbree en verdichting

Wat u er tegen kunt doen leggen wij graag aan u uit, lees meer: gazon onkruid.

Gazon mos

Mos, een van de grootste ergernissen van gazonbezitters, zal haast onvermijdelijk jaarlijks weer de intrede in uw gazon doen. Dit komt omdat mos zich in een gazon gemakkelijk kan uitbreiden. De aanwezigheid van mos in een gazon is nooit op één oorzaak terug te voeren.
Oorzaken van mosgroei:

 • Lage pH-waarde
 • Slechte beluchting
 • Ruimte in het gazon

Wat u er tegen kunt doen leggen wij graag aan u uit, lees hier verder: gazon mos.

gazon mos • Gras en Groen Graszoden