Gazon onkruid

De beste en goedkoopste manier om een gazon vrij van onkruid te houden, is een goede verzorging. Een mooie, stevige grasmat die door regelmatig maar niet te kort maaien en een goede bemesting is ontstaan, zal bestand blijken tegen het binnendringen en de verspreiding van onkruid. Als er ergens een onkruidplantje verschijnt in een zuivere graszode, moet men het onmiddellijk uit trekken. Het kan tot narigheid leiden als u dit verwaarloost. In de populaire voorstelling is een onkruidplant een ongewenste plant, maar zo eenvoudig is het niet. Zo is de klaver een vriend van de boer maar een vijand van het gazon. Engels raaigras is waardevol op een sportveld of een speelgazon, maar zeker niet welkom op een siergazon. Over het algemeen genomen kunnen we echter zeggen dat alle planten die geen goede graszode vormen in het gazon, als onkruid worden beschouwd.

 

Wat kunt u doen om onkruid te voorkomen?Onkruid, gazon, bestrijden, onderhoud, paardenbloemen, klaver
Onkruid, gazon, bestrijden, onderhoud, paardenbloemen, klaver
Onkruid, gazon, bestrijden, onderhoud, paardenbloemen, klaver
Onkruid, gazon, bestrijden, onderhoud, paardenbloemen, klaver
Onkruid, gazon, bestrijden, onderhoud, paardenbloemen, klaver

Onkruidbestrijding

U kunt het probleem van de onkruidbestrijding op twee manieren benaderen: een onkruidvrij gazon steeds goed onderhouden en in de tweede plaats het zuiveren van door diverse onkruidsoorten verontreinigde gazons, natuurlijk gevolgd door een oordeelkundige behandeling teneinde het gazon daarna onkruidvrij te houden.

Het bestrijden van onkruid

Wanneer u eenmaal aanwezig onkruid wil bestrijden, kunt u op allerlei manieren te werk gaan, bijvoorbeeld zoden verwijderen en door onkruidvrije varianten vervangen, met de hand wieden, harken, en een of ander bestrijdingsmiddel gebruiken.

Gewoonlijk moet u, om het onkruid te doen verdwijnen, meer dan één methode te baat nemen. Slechts zelden verdwijnen alle onkruidplanten wanneer na slechts één methode. Vele gazoneigenaren zoeken tevergeefs naar het universele middel dat ze slechts over hun gazon behoeven uit te strooien om al het onkruid binnen 24 uur radicaal te zien verdwijnen. Welke methoden wij ook gebruiken, wij moeten altijd voor ogen houden dat het gras niet of zo weinig mogelijk mag lijden onder de onkruidbestrijding.

Mechanische methode

Plat groeiend onkruid kan men bestrijden door de oppervlakte van het gazon te bewerken. Zo moet u bijvoorbeeld voor u gaat maaien de uitlopers van de klaver opharken en de bladeren van duizendblad los borstelen. Het borstelen is ook nuttig bij de bestrijding van eenjarige planten als vrouwenmantel en straatgras. Tegen klaver en duizendblad helpt kort afmaaien met de zeis ook goed. Een ijzeren gazonhark is een nuttig wapen in de strijd tegen witbol en zachte witbol en tegen platgroeiende planten als liggend walstro en hoornbloem. Om grove grassoorten te bestrijden kan men ook met een scherp mes kruislings sneden aanbrengen in deze grove planten. Geïsoleerde onkruidplanten met bladrozet kunnen met een hak of mes verwijderd worden, terwijl de vervanging van door witbol aangetaste zoden door nieuwe de beste methode is.

Chemische middelen

Er zijn allerlei chemicaliën die we kunnen gebruiken om onkruidplanten pleksgewijs te behandelen, bijvoorbeeld natriumchloraat, kopersulfaat, natriumarseniet, gewoon zout en zelfs petroleum. Helaas zijn deze stoffen wel zeer effectief, maar vaak ook zeer schadelijk voor het gras wanneer er meer dan voldoende van wordt gebruikt om het onkruid te verdelgen. Men kan ze beter niet gebruiken, trouwens: het is altijd verstandiger een middel te kiezen waarmee men het gehele gazon kan behandelen dan een stof, die men alleen op één bepaalde plek gebruikt. Men heeft met allerlei stoffen geëxperimenteerd en het is tegenwoordig de mode onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken, gebaseerd op de synthetische groeistoffen MCPA en 2:4 D, ofschoon onkruidbestrijding met ‘gazonzand’ beslist niet als verouderd moet worden beschouwd.

Het voorkomen van onkruid

Het is misschien wel interessant te vermelden dat er op het proefstation St. Ives, Bingley, enkele gazons zijn, waar in 1929 met de hand is gewied en wormbestrijding is toegepast en die dertig seizoenen achtereen vrij zijn gebleven van onkruid en van wormen. Het is na die eerste maal nooit nodig geweest ze te wieden of met onkruidbestrijdingsmiddelen te behandelen. Het is niet waarschijnlijk dat men in de praktijk ook zo’n volkomen succes zou behalen, maar men moet in ieder geval in die richting werken door het gazon op de juiste wijze te behandelen, namelijk kunstmest met compost toedienen om de grond te verbeteren, af en toe prikken en harken, kalk of kalk bevattend materiaal vermijden (behalve onder uitzonderlijke omstandigheden) en regenwormen en andere plagen bestrijden.Gardena Onkruidsteker Handgereedschap
Onkruidsteker

€ 10,99    

Handgereedschap

Gardena onkruidsteker handgereedschap - Verwijder onkruiden met penwortel

Bestel direct
Gardena Onkruidsteker met steel
Onkruidsteker

€ 32,95    

Met handige steel

Gardena onkruidsteker met steel - Verwijder onkruiden met penwortel

Bestel direct
Wolf Garten distelsteker
Distelsteker

€ 18,95    

Wolf Garten

Distelsteker in de Multi-Star serie voor het verwijderen van diep geworteld onkruid.

Bestel direct
Algemene actie Gras en Groen Graszoden

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Referenties
Graszoden leggen Nieuwegein

Loek van de Ven


5

"Een bedrijf waar je op kan vertrouwen."

Graszoden leggen Nieuwegein
Referenties
Nieuwsberichten
Gazon herstellen van droogteschade

Wilt u het gazon herstellen van droogte schade? Lees hier het advies van Gras en Groen!

Gazon herstellen van droogteschade
Nieuwsberichten

Verschillende soorten onkruid

Men vindt hieronder enkele eenjarige planten, zoals vrouwenmantel en varkensgras. Men vindt er ook een paar tweejarige onder, zoals het herderstasje. Maar de meeste zijn overblijvende planten, die zich ondanks geregeld maaien kunnen handhaven of zelfs vermenigvuldigen.

Hier volgt een aantal overjarige planten, dat men als onkruid in een gazon kan aantreffen:

 

Hier volgt een lijstje van planten die men minder vaak in een gazon aantreft:

Naast de hierboven opgesomde planten zijn er nog andere die onder speciale omstandigheden worden aangetroffen, bijvoorbeeld bij gazons aan zee of op veenbodem. Daarnaast moeten wij de onkruidgrassen nog vermelden, waarvan witbol (Holcus lanatus) en zachte witbol (Holcus mollis) de voornaamste zijn. Wanneer men wat zijn gazon betreft erg kieskeurig is, dan zal men straatgras als een twijfelachtige aanwinst beschouwen. Wij hebben er al op gewezen dat Engels raaigras tot de grove grassoorten behoort, die in een fijn gazon niet thuis horen.

Contactinformatie
Vertel het verder
Vrijblijvend een offerte aanvragen