Gazon beluchten

Grond beluchten is belangrijk voor een gezond gazon. Het gazon beluchten is zelfs één van de basistaken van gazononderhoud. Het dient meerdere malen per jaar te gebeuren en is van essentieel belang voor een gezonde groei van het gras. Voor de grasmat in uw tuin dient de bodemstructuur en het daarin aanwezige bodemleven op het juiste peil te zijn. Hierin wordt de basis gelegd voor een donkergroen en dicht bezet gazon.

Bodem beluchten: de juiste bodemstructuur in stand houden

Bij de aanleg van uw gazon moet u gelijk al naar de bodemstructuur kijken. Bevat die voldoende organische stoffen, vocht en lucht? Zonder de juiste verhouding zijn de gazongrassen niet in staat voldoende wortels aan te maken. Daardoor wordt het voor het gras onmogelijk voldoende vocht en voedingsstoffen op te nemen in de plant.

Bij de gazonaanleg is het vaak noodzakelijk om de grond te laten frezen. Met een tuinfrees wordt de grond fijn en korrelig gemaakt en ontstaat er een open structuur. De fijne en korrelige grond is noodzakelijk voor het egaliseren van grond, maar draagt ook bij aan een goed beluchte bodem.

Een goede bodemstructuur bestaat uit:Gazon beluchten
Gazon beluchten
Gazon beluchten
Gazon beluchten
Gazon beluchten

Gazon beluchten, het op peil houden van de bodemstructuur

Een gezond bodemleven zal lange tijd de open structuur in de bodem van het gazon handhaven. Door erover te lopen, het maaisel en eventuele neerslag raakt uw gazon echter steeds verder verdicht. Door uw gazon te beluchten handhaaft u de open structuur en het vereiste van 25% lucht in de bodem. Wat houdt het beluchten van een gazon in? U prikt kleine gaten in de toplaag. Hierdoor kan het gras beter ademen en is het beter in staat water af te voeren naar de wortels van de grassprieten.

Hoe kan ik mijn gazon beluchten?

Voor het beluchten zijn er vele gereedschappen beschikbaar. De mate waarin het gazon verdicht is, bepaalt welke methode u het beste kan toepassen.

U kunt het gazon op de volgende manieren beluchten:

Gazon beluchten door te verticuteren

Wanneer er veel mos aanwezig is of de toplaag sterk vervilt is, dan kunt u het beste starten met het verticuteren van het gazon. Verticuteren is een Engelse term die vrij vertaald het maken van verticale sneden betekent. Door het maken van verticale sneden in het gazon raakt het mos los, komt er lucht in de toplaag en krijgt het gras de ruimte om te groeien. Let er wel op dat de mosvorming is ontstaan door een te zure bodem. Het geven van kalk is dus noodzakelijk om het probleem voor een lange periode tegen te gaan.

Gazon beluchten met een prikrol

Met een prikrol kunt u op eenvoudige wijze zeer oppervlakkig kleine gaatjes prikken in de toplaag. Deze wijze van beluchten kunt u om de maand herhalen en zal zeker zijn bijdrage leveren aan uw gazon. Door de lichte bewerking blijft de uitstraling behouden, maar verbetert u wel de groeiomstandigheden. Bij een sterk verdichte bodem is het effect echter gering en dient deze op een andere wijze behandeld te worden.

Gazon beluchten met een hollepijpbeluchter

Sterk verdichte gazons kunnen machinaal belucht worden met een hollepijpbeluchter. Vergelijkbaar met de werking van een verticuteermachine worden machinaal hollepijpen de grond ingeslagen. De grond die in pijpjes uit de grond komt, blijft achter op het gazon. Op deze manier komen er gaten met een doorsnede van 1 cm en circa 10 cm diep in uw gazon. Er ontstaat een zeer open structuur die eventueel met witzand ingevuld kan worden.

Gazon beluchten met een riek

Zeer plaatselijk verdichte oppervlakten in het gazon kunnen met een riek belucht worden. Looproutes over het gazon, zitplaatsen of de plek waar het zwembad heeft gestaan zijn voorbeelden hiervan. Met de riek worden zeer diepe gaten in het oppervlak geprikt. Door de handmatige handeling is het af te raden dit op een zeer groot oppervlak te doen!Algemene actie Gras en Groen Graszoden

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Referenties
Graszoden leggen Boxtel

Hendrik Beijnen


5

"Wij raden Gras en Groen bij iedereen aan."

Graszoden leggen Boxtel
Referenties
Nieuwsberichten
Gazonkalk strooien in het najaar

Nu de winter eraan zit te komen is het weer tijd om kalk te strooien. Maar waarom is dit nodig? Lees hier meer over de redenen om kalk te strooien en de hoeveelheid die nodig is.

Gazonkalk strooien in het najaar
Nieuwsberichten

Wat te doen na het beluchten van het gazon?

Na het beluchten van uw gras zijn er verschillende handelingen die u uit kunt voeren. Wat te doen hangt sterk af van het gereedschap dat u heeft gebruikt.

Na het beluchten van uw gazon met een prikrol, riek op holletandbeluchter:

  1. Losse materialen op het gazon verwijderen.
  2. Het gazon maaien om uitstekende delen weg te nemen.
  3. Naar wens bezanden om te voorkomen dat de grond opnieuw dichtslaat.

Na het verticuteren zijn er een aantal handelingen die plaats dienen te vinden:

  1. Het mos en vilt dat losgekomen is van het oppervlak verwijderen.
  2. Met een bladhark kunt u het eenvoudig bij elkaar harken.
  3. Het gazon maaien om uitstekende delen weg te nemen.
  4. Zuurtegraad van de bodem meten en naar behoefte kalk toedienen.
  5. Kale of dunbezette delen van het gazon bijzaaien.

Contactinformatie
Vertel het verder
Vrijblijvend een offerte aanvragen