Gazon beluchten

Het gazon beluchten is belangrijk voor een gezonde grasmat gazon. De bodem beluchten is, volgens de adviezen van Gras en Groen, zelfs één van de basistaken van gazononderhoud. Het dient meerdere malen per jaar te gebeuren en is van essentieel belang voor een gezonde groei van het gras. Voor de grasmat in uw tuin dient de bodemstructuur en het daarin aanwezige bodemleven op het juiste peil te zijn. Hierin wordt de basis gelegd voor een donkergroen en dicht bezet gazon.

De juiste bodemstructuur in stand houden

Bij de aanleg van uw gazon moet u gelijk al naar de bodemstructuur kijken. Is er voldoende organische stof? En kunnen voedingsstoffen, water en lucht de bodem in? Zonder de juiste verhouding zijn de gazongrassen slecht in staat om te wortelen. Daardoor wordt het voor het gras onmogelijk voldoende vocht en voedingsstoffen op te nemen in de plant.

Bij de gazonaanleg is het vaak noodzakelijk om de grond te laten frezen, spitten of behandelen met een rotorkopeg. Machinaaal wordt de grond bewerkt waardoor er lucht in de bodem kan en er een open structuur ontstaat. De fijne en korrelige grond is noodzakelijk voor het egaliseren van grond, maar draagt ook bij aan een goed beluchte bodem. In de bodem kunnen de zoden eenvoudig wortelen en vinden vocht en lucht hun weg.

Een goede bodemstructuur bestaat uit:

 • 50% vaste delen: zand, klei en organische materialen
 • 25% water
 • 25% lucht

Gazon beluchten: bodemstructuur herstellen

Een gezond bodemleven zal lange tijd de open structuur in de bodem van het gazon handhaven. Door betreding, maaien en neerslag kan het gazon verdicht raken. Een negatief effect hebben ook hete zomers. Het bodemleven trekt zich terug, er wordt veel gesproeid en fijne stofdeeltjes laten de toplaag dichtslaan.

Door uw gazon te beluchten handhaaft u de open structuur en het vereiste van 25% lucht in de bodem. Wat houdt het beluchten van een gazon in? U prikt kleine gaten in de toplaag. Hierdoor kan het gras beter ademen en is het beter in staat water af te voeren naar de wortels van de grassprieten. Bij een sterk verdichte toplaag kunnen er zelfs pluggen uit de toplaag gehaald worden om voldoende ruimte te creeëren.

bodemstructuur herstellen • Gras en Groen Graszoden

Hoe kan ik mijn gazon beluchten?

Voor het beluchten zijn er vele gereedschappen beschikbaar. De mate waarin het gazon verdicht is, bepaalt welke methode u het beste kan toepassen.

U kunt het gazon op de volgende manieren beluchten:

 • Gazon beluchten door te verticuteren
 • Gazon beluchten met een prikrol
 • Gazon beluchten met een riek
 • Gazon beluchten met een hollepijpbeluchter

Gazon beluchten door te verticuteren

Wanneer er veel mos aanwezig is of de toplaag sterk vervilt is, dan kunt u het beste starten met het verticuteren van het gazon. Verticuteren is een Engelse term die vrij vertaald het maken van verticale sneden betekent. Door het maken van verticale sneden in het gazon raakt het mos los, komt er lucht in de toplaag en krijgt het gras de ruimte om te groeien. 

Let op met verticuteren: Verticuteer alleen als dit noodzakelijk is. Door het verticuteren worden stofdeeltjes verkleind waardoor de toplaag sneller verdicht en de problemen zich dus herhalen.

Gazon beluchten met een prikrol

Met een prikrol kunt u op eenvoudige wijze zeer oppervlakkig kleine gaatjes prikken in de toplaag. Deze wijze van beluchten kunt u om de maand herhalen. Door de lichte bewerking blijft de uitstraling behouden, maar verbetert u wel de groeiomstandigheden. Bij een sterk verdichte bodem is het effect echter gering en dient deze op een andere wijze behandeld te worden.

Gazon beluchten met een hollepijpbeluchter

Sterk verdichte gazons kunnen machinaal belucht worden. Dit kan met een dichte pen of een holle pen gebeuren. Een dichte pen heeft hetzelfde effect als een prikrol, maar dan op een krachtigere wijze.
De holle pen laat pluggen achter op het gazon en er ontstaan ruimtes van 1 cm doorsnede en 5-10 cm diep.

Gazon beluchten met een riek

Zeer plaatselijk verdichte oppervlakten in het gazon kunnen met een riek belucht worden. Looproutes over het gazon, zitplaatsen of de plek waar het zwembad heeft gestaan zijn voorbeelden hiervan. Met de riek worden zeer diepe gaten in het oppervlak geprikt. Door de handmatige handeling is het af te raden dit op een zeer groot oppervlak te doen!

Wat te doen na het beluchten van het gazon?

Na het beluchten van uw gras zijn er verschillende handelingen die u uit kunt voeren. Wat te doen hangt sterk af van het gereedschap dat u heeft gebruikt.

Werkzaamheden na het beluchten van het gazon:

 1. Losse materialen op het gazon verwijderen.
 2. Het gazon maaien om uitstekende delen weg te nemen.
 3. Naar wens dressen om te voorkomen dat de grond opnieuw dichtslaat.
stappen beluchten van het gazon • Gras en Groen Graszoden
vervolgstappen verticuteren • Gras en Groen Graszoden

Wat te doen na het verticuteren?

Na het verticuteren is er een open structuur ontstaan in uw gazon. Dat was natuurlijk de bedoeling, maar dit dient wel zo snel mogelijk weer bezet te zijn met gras. Onkruiden, straatgras en mos moeten geweerd worden uit deze ruimte!

Werkzaamheden na het verticuteren:

 1. Het mos en vilt dat losgekomen is van het oppervlak verwijderen.
 2. Met een bladhark kunt u het eenvoudig bij elkaar harken.
 3. Het gazon maaien om uitstekende delen weg te nemen.
 4. Zuurtegraad van de bodem meten en naar behoefte kalk toedienen.
 5. Kale of dunbezette delen van het gazon bijzaaien.