Bodemonderzoek en advies

Wilt u een bestaand gazon laten vervangen? Of wilt u Gras en Groen inschakelen omdat het gras in uw tuin niet mooi blijft ondanks al uw inspanningen? Dan bestaat de kans dat er zich in de bodem van uw gazon een probleem bevindt.

Een tekort aan organisch materiaal of een specifieke voedingsstof leidt vroeg of laat tot problemen met het gazon. In dat geval adviseren wij u om een bodemonderzoek uit te laten voeren. Wat dit inhoudt en hoe dit wordt uitgevoerd leggen wij graag aan u uit!

Meten is weten

Tekorten in de bodem uiten zich in allerlei vormen. Met enige kennis geeft de natuur eigenlijk aanwijzingen op wat het gras tekort komt. Een gebrek aan één voedingselement heeft vaak hele specifieke kenmerken. Verkleuringen op het blad van tuinplanten zijn vaak erg duidelijk, maar ook in het gazon zijn er duidelijke gebreksverschijnselen

Gebreksverschijnsel Te herkennen aan
Stikstofgebrek Geel gras en rooddraad
Opneembaar stikstofgebrek Groei van klaver
Fosfaatgebrek Geen uitstoeling van het gras
Lage pH-waarde Groei van mos

Maar wat nu? In welke hoeveelheid is er gazonmest, een enkelvoudige meststof of kalk nodig om dit op te lossen? Dat advies heeft de natuur niet en dus strooien we maar wat raak.

Meten is weten. Een ontzettende cliché uitspraak, maar natuurlijk ook een waarheid als een koe. Met een bodemonderzoek zetten we hetgeen dat onzichtbaar is om in cijfers. Op basis daarvan kunnen we gericht te werk gaan en bijsturen waar nodig.

Hoe wordt dit bodemonderzoek uitgevoerd?

Voor het bodemonderzoek nemen we op een drietal plaatsen grond uit de bovenste 10-15 centimeter. In totaal sturen wij 1 kilogram van deze grond op naar Eurofins. Daar onderzoeken medewerkers van het laboratorium de grond en maken een rapport op. Er wordt een rapport opgemaakt met daarin de volgende zaken:

  • De bodemvoorraad (in welke mate zijn de voedingsstoffen aanwezig)
  • Het leverende vermogen (in welke mate komt de voeding beschikbaar)
  • De pH-waarde
  • Het percentage organische stof
  • De grondsoort in uw tuin
uitvoering bodemonderzoek • Gras en Groen Graszoden

Behandelplan en bemestingsadvies

De uitslag van het bodemonderzoek is een vrij technisch verhaal. Gras en Groen maakt voor u de vertaalslag. Wij zetten de uitslag van het bodemonderzoek om in een concreet behandelplan. Het rapport van Eurofins zal wel als bijlage worden toegevoegd.

Het behandelplan omvat het leveren en verwerken van producten die nodig zijn om de tekorten aan te vullen. We brengen de voedingsstand van de bodem dus allereerst op peil. Daarnaast ontvangt u ook een jaar bemestingsprogramma. Met dit programma gericht op uw tuin en gazon voorkomen we een herhaling van zetten. Geven we gericht advies. En zorgen we langdurig voor een vitale grasmat.

Voorbeeld van een bemestingsadvies

  Kg/100 m² Zandgrond Kleigrond
1e bemesting 10  Maart - mei Maart - juni
2e bemesting Juni - juli Juli - sept
3e bemesting Aug - sept -
Kalk strooien 3 - 5  Nov - maart Nov - maart
Bodem leven  10  Eens per 3 jaar Eens per 3 jaar